BDSM Terimleri Sözlüğü

BDSM 'de Kullanılan Tüm Terimlerin ve Kelimelerin Anlam ve Açıklamaları

Genel tanımlamalardan sonra genel olarak bilinen ve kullanılan kısaltma, oyun tarzlarının kısa açıklamasını vermeye çalışacağım. Özellikle BDSM jargonunda geçen kısaltmalar ingilizce olup, yeni tanıştığınız kişinin kendini size açıklamasında ve sizin kendinizi kısaca ifade edebileceğiniz terimlerdir.Çoğu site profillerinde gördüğünüz kısaltmaları da burada bulabilirsiniz...

Abrasion: aşınma, kazımak. BDSM seanslarında partnerin vücudunu tırnak, deri, sert cisimler, fırçalar, bıçak uçları, çivi vb. aletlerle kazımak. Abuse, abusing: istismar etmek, kötüye kullanmak, taciz. kölenin zorla kullanılması, köle ile oynamak. Age Play: partnerlerin normal yaşlarından daha genç veya daha yaşlı gibi rol yaptığı oyunlar. misal kölenin aşağılanmak maksadıyla bebek önlüğü, bebek bezi, emzik giydirilmesi. Anal Play: ayrıca anal penetration, anal sex olarak da bilinir, kölenin çeşitli oyuncaklar, buz, jop, cinsel organ, yumruk, el ile anüsten uyarılması. kölenin anüsünün dil ile uyarılmasına ayrıca rimming deniyor. Asphyxiation: asphyxia, breath control, choking olarak da bilinir. kölenin çeşitli yollarla nefes alışını kısıtlamak veya tamamen engellemek. poşet, gaz maskeleri, latex eldivenler, yüzme başlıkları, ip, zincir, su (waterboarding), el ile ağzın ve burnun kapatılması veya direkt el ile boğazın sıkılması kullanılarak yapılır. genel amaç korkutma, bayıltma veya orgazm hissi (havasızlıktan boğulmaya yakın orgazm sırasında duyulan bir his oluşuyormuş, hatta orgazm olanlar da varmış). OLDUKÇA TEHLİKELİ ve ÖLÜMCÜL olabilir, tek başınıza veya oyuna acil müdahale edebilecek üçüncü şahıs olmadan denemeyin... Ball streching: cinsel organ eziyeti (cbt) oyunlarının bir dalıdır. kölenin hayalarını ip ile bağlayıp çekmek, sarkık ve gergin duracak şekilde ağırlık asmak veya bir yere sabitlemeyi içerir. Biting: ısırmak, genel olarak kölenin hassas bölgelerini (göğüs uçları, kulak memesi, boyun, cinsel organ, kıç) ısırmak suretiyle acı ile uyarmaktır. kanatacak/ koparacak kadar ısırmadan yapılması gerek... Blood Games:kan oyunları, kesici delici aletler, aşırı kırbaçlama, aşırı caning, misina benzeri iplikler, iğneler, yumruklama vb. yöntemler kullanılarak kölenin kanamasının sağlanmasına verilen genel ad. Sterilize ortam ve aletler kullanılması ve dikkatli uygulanması gerekir. TEHLİKELİDİR. Breath control: asphyxiation bölümüne bakınız Branding: işaretleme, damgalama. özellikle kalıcı veya yarı kalıcı şekilde sıcak cisimler ile kölenin vücudunu dağlayarak işaretleme. TEHLİKELİ ve AŞIRI ACI VERİCİ Bondage: tie-up, immobilization, shibari/ kinbaku (japon ip ile bağlama sanatı), roping, knotting, restraining vb. şekilde de belirtilir. kölenin hareketlerini çeşitli yöntem ve aletlerle kıstlamak veya tamamen engellemek için yapılan işlemlere verilen addır. kullanılan malzemeye göre de isimler alabilir: rope bondage (ip, halat), metal bondage (zincir, metal kelepçe), taping/ ductaping (kutu bandı, McGyver dizisini izleyen var mıydı?) Bruising: bereleme, morartma. el, çeşitli oyuncaklar ile partnerin vücudunu berelemek veya morartmak. kalıcı veya uzun süre boyunca geçmeyen izler bırakabilen oyunlardır. Caning: bambu veya ince ve esnek dallardan yapılan sopalar ile dövmek. bizde kızılcık sopası kullanılıyor değil mi? aşırı derecede acı vericidir ve uygulanan kuvvet dikkatli ayarlanmazsa tende yarılma, yırtılma ve kanama yapar. genellikle kıç, sırt ve ayak tabanları üzerinde uygulanır. diğer bölgelerde sert uygulamalar tehlikelidir. Chastity: forced chastity. çeşitli aletler kullanılarak (chastity belt/ bekaret kemeri, kuki, cock cage) veya kilitlenebilen giysiler ile kölenin cinsel organını uyarmasını/ dokunmasını engellemek. orgazm control seanslarının alt grubudur. chastity oyunlarında efendi (keyholder, key keeper) kölenin yukarıda saydığım aletleri kölesine giydirerek kilitler ve boşalmasını engelleyerek kendi kontrolüne alır, kontrolünü sağlamlaştırır. Choking: boğma, asphyxiation bölümüne bakınız. Chores: Domestic service, housework. Efendinin kölesine çıplak, hizmetçi kıyafetli, hareketlerini kısıtlayacak şekilde bağlanmış halde ev işleri yaptırması. role play alt dallarındandır. Clothpin: clothpegs, pegs. bildiğimiz mandal. göğüs uçları, cinsel organ, ten üzerinde kullanılır. ilk başta çimdiklenme gibi bir his yaşatır. mandalın takıldığı bölgedeki kan akışı kesildikten sonra acı hissi azalır. takılan mandallar oynatılarak bölgede sızlama hissi uyandırılır. mandalların çıkması esnasında acı duyulur. özellikle gögüs uçları bu duruma hassastır. ne kadar uzun süre mandal takılı kalırsa çıkartılma anı ve sonrasında duyulan acı hissi o kadar şiddetli olur. CBT: cock and balls torture. crotch torture olarak da bilinir. erkeklerde cinsel organ ve hayalara acı çektirme amaçlı yapılan tüm yöntemlerin genel adıdır. Collar, collaring, collaring ceremony: tasma, tasmalama, tasmalama seremonisi. köleye tasma takılması. BDSM literatüründe tasmala aynı zamanda sahip olma anlamındadır yani tasmalı köle sahiplenilmiştir. Diğer efendilerin o köleyi izinsiz kullanması, kölenin izinsiz diğer efendilerin hakimiyetine girmesi yasaktır. genelde sahipli köleler kendilerini collarred olarak belirtir. Kölenin, Efendisi tarafından kabul edilmesi anlamında yapılan seremoniye collaring ceremony deniyor. Ayrıca dog play (kölenin köpek rolü yaptığı seans) seanslarında köleyi kontrol etmek için tasma kullanılır (collar and leash) Cutting: kölenin derisini kesici aletler ile kesme, yaralama (Barda isimli türk filmindeki en fazla tepki çeken bölümü hatırlayın). Blood game (kan oyunları) alt dallarındandır. Steril ortamda yapılması gerekir. herhangi bir damarın kesilmesi veya kanın durdurulamayacak şekilde derin kesikler atılması TEHLİKE doğurur. De-humanisation: insanlıktan çıkarma. kölenin çeşitli hayvan rolüne (dog play- köpek rolü, pony play-poni rolü, pig play-domuz rolü) veya cansız nesne olarak (human furniture-insan mobilya) kullanılması yöntemlerinin genel adıdır. Dilation: genişletme, kölenin anüsünün ve/veya cinsel organ ağzının çeşitli aletler ile genişletilmesi. Medical play alt dalıdır. steril aletler kullanılması ve aşırıya kaçılmaması gerekir. dikkatli uygulanmadığında TEHLİKELİDİR. Dirty, dirty games: pislik oyunları. ws, scat, mud (çamur içinde oynama), grunge, ooze (balçıklı, yapışkan maddeler ile kaplanma) oyunlarını içerir. Diapers: çocuk bezi. age play, abusing, aşağılama seanslarında köleye bağlanan bezdir. ayrıca üre ve meniyi tutmak için kullanılır. Dog play: dog training, K-9 training. köleye tasma, köpek şekilli maske vb eşyalar giydirilerek köpek rolü yaptırılması. kimi seanslarda konuşması yasaklanır ve dört ayak üzerinde gezdirilir. Edge, Edging, Edge play: iki anlamda kullanılır, ilki orgasm control oyunlarında kölenin orgazma ulaşmadan uyarılması, orgazm öncesi uyarmayı keserek sürekli orgazm beklentisi içerisinde tutmak için kullanılır. Diğeri ise gun play (silah oyunları), knife play (bıçak oyunları) vb. yöntemler ile kölede korku ve endişe uyandıran psikolojik oyunların genel adıdır. Electro, Electroshock: elektrik oyunları. daha çok sağlık sektöründe kullanılan ve felçli hastaların duyu seviyesini ölçen aletlerin kullanılması ile ortaya çıkmıştır. Kullanılan aletler: TENS, violet wand, E-stim cihazları, bunlara bağlanarak elektrik akımını iletmek üzere metal alaşımlardan imal edilen dildo, sounding (sondalar), pedler, metal kıskaçlar ve tıbbi pensler. Elektrik akımının sabit (ve düşük) tutularak voltaj değerleri ile oynanması sonucu acı, zevk (e-stim aletleri orgazma ulaştırır), gıdıklama gibi hisler uyandırır. Ayrıca shock collar (şok tasması) gibi aletler ile kölelerin kontrolü de bu oyun tarzı içindedir. Enema: lavman, ılık su ve anal borular, catheter kullanılarak kölenin bağırsaklarının ve üre torbasının temizlenmesi. genellikle anal oyunlar öncesi uygulanır. medical play alt dallarından biridir. soğuk su, aşırı miktarda su kullanılması sonucu uygulanan kişilerde sancıya neden olur. Exhibitionism: teşhircilik, teşhir etme. public play, internet ortamı, klüp ortamlarda, bir grup insanın içerisinde çıplaklık veya yapılan hareketlerle dikkati üzerine çekme. FF: fisting veya fist fucking olarak bilinir. partnerin anüsüne el, yumruk veya kol sokulması. Dikkatli uygulanmazsa anüs çeperinde ve bağırsaklarda yırtılma oluşturabildiğinden TEHLİKELİDİR: Flog, flogging: cat-o-nine tail tarzı birden fazla ucu bulunan kırbaçlar ile kırbaçlama. Kıç ve sırt bölgesinde, göğüs bölgesinde (torso flogging) ve dikkatli kullanılarak cinsel organlar üzerinde kullanılabilir. Force: zorlama, kölenin üzerinde zorla yapılan, uygulatılan şeylerin tümüne denir. genellikle yapılan işlemle beraber anılır. Forced-feminisation (zorla kadın rolü yaptırma), Forced-cumming (-ejacuation, kölenin zorla orgazma ulaştırılması, zorlamaya ne gerek var diyenlere birden fazla orgazmın üstüste yaşatılması diyor, susuyorum), forced-feeding (zorla yemek yedirme, özellikle footstomp sonrası ayakkabı altına yapışan yiyeceklerin yedirilmesi), forced-exhibition (zorla teşhir), forced-exercise (zorla fiziksel egzersiz yaptırılması), forced-nudity (zorunlu çıplaklık), Forced-smoking (zorla sigara içtirilmesi, sigara, püro dumanı solutulması), forced-licking (ayak, ayakkabı, bot, yerdeki pislik, üre, meninin zorla yalatılması) vs. D/s (baskı altına alma, kontrol altına alma), humiliation (aşağılama) oyunlarında sıkça kullanılır. Gag, gagging, gag play: kölenin çeşitli yöntemler ve aletler kullanarak konuşmasının kısıtlanması veya engellenmesi. Kullanılan yöntemler: dudakların kapatılması (el, duct tape, deri tıkaçlar, çene ve ağzı kontrol eden çeşitli yüz maskeleri), ağzın içerisine tıkma (çorap, iç çamaşırı, eşarp vb. buna ağzın içerisine sabit veya şişirilebilen cinsel organ takılmış tıkaçlar da dahil), cleaving (dudakların kapanmasının engellenmesi) (ip, dişçi ayracı, bandana ile). bu arada el ile ağzın kapatılmasına handgag, hom (hand on mouth), eldiven giyilmiş el ile kapatılmasına da gom (glove on mouth) deniyor. Hand job: el ile orgazma ulaştırma. kölenin edging, cum/ orgazm control, abusing seanslarında el ile orgazma ulaştırılması. Hot wax: waxing olarak da bilinir. kölenin vücuduna sıcak mum damlatmak. Ülkemizde bulunmayan özel olarak imal edilmiş mumlar kullanılır. biz de evde kullandığımız klasik beyaz mumu kullanıyoruz. Kural olarak kalın mumlar, renkli ve kokulu mumlar, parafin içeren veya balmumundan imal edilen mumlar kullanılmaz. Bu tür mumların erime derecesinin yüksek olması nedeniyle kölenin derisinde yanık ve su toplamasına neden olur. Humiliation: aşağılama. kölenin kendinden veya başkaları karşısında utanç duymasını sağlayacak her türlü yöntemin genel adıdır. D/s seanslarında kölenin seviyesini hatırlatmak, köleyi baskı altına almak için kullanılır. Çeşitli oyun tarzları ile beraber de kullanılabilir. Hypno, hypnotism: kölenin transa sokularak kullanılması. Ice play: buz oyunları. koltuk altları, kasıklar, göğüs uçları, cinsel bölgelere buz uygulayarak hissizlik ve acı hissi uyandırılması. hot wax ile beraber kullanılmasına hot and cold play deniyor. Interrogation: sorgulama. kölede baskı ve kafa karışıklığı yaratan, içinde aşağılama ve acı çekme yöntemleri kullanarak kölenin sorgulanması. genel olarak polis rol oyunlarında, pow (savaş esiri) ve uniform seanslarında kullanılır. Kidnapping: kaçırılma fantazisi. kölenin herhangi bir yerden zorla alınarak kaçırılması, zorla alıkonması oyunlarına deniyor. oyunda roller: kidnapee (kaçırılan) ve kidnapper (kaçıran). Medical play: hasta-doktor rol oyunlarına olduğu kadar, blood games, needle play, cutting, enema gibi sıhhi aletler kullanılan oyunlara verilen genel addır. Efendi doktor veya dişçi giysileri ve aletleri kullanarak oyunu oynar. psikolojik ve acı oyunları içerir. Mummification: mumyalama. kölenin vücudunun duct tape, streç film, sargı vb. şeylerle sıkıca sarılması ile yapılır. hareketsiz bırakma yöntemlerinin uç noktasıdır. kölenin vücudunun tamamının hareket etmesi engellenebilir. Needle play: iğne oyunları. medical play alt dalıdır. Kölenin vücuduna steril iğne geçirmek şeklinde uygulanır. steril ortamda, sterilize kurallarına göre oynamak gerekir. Aşırı acı ve kan içerir. İltihaplanma ve mikrop kapma tehlikesi her zaman mevcuttur. Orgasm control: orgazm kontrolü. kölenin orgazma zorlanması (forced cumming) veya orgazma ulaşmasının engellenmesi (cum denial) yöntemlerinin kullanıldığı oyun türü. genellikle köleye psikolojik baskı (orgazma ulaşması halinde cezalandırma) veya acı çektirme (orgazma ulaştığında cezalandırmak için dövmek, elektrik vermek vs.) ile tehdit edilerek kölenin orgazma ulaşmamak için mücadele etmesi sağlanır. Pony play: pony riding olarak da bilinir. kölenin at rolü yapması ve Efendisi tarafından at gibi kullanılması. Punching: yumruklama, kölenin genellikle karnına el, boks eldiveni ile yumruk atılması. Rack: gerdirme masası, kölenin yatırılarak el ve ayaklarından çekilmek suretiyle gerdirilmesidir. Bu şekilde hareketsiz bırakılan kölenin üzerinde çeşitli acı oyunları (flogging, whipping, hotwax, electro...) uygulanabilir. Rim, rimming: anal girişin yalanması, ayrıca anal deliğin dil ile uyarılması ve dil sokma uygulamalarını da içerir. Scat, scat play: kısaca insan dışkısı ile yapılan seanslara deniyor. pig play, toilet play seanslarında kullanılır. (daha fazlasını yazmayı istemiyorum, kusura bakmayın) Sensory Deprivation: duyuların kapatılması, hissizleştirme. kölenin görme (blindfold vb. aletler ile gözlerini bağlama), duyma (kulaklıklar), koklama (tam yüz maskeleri), tatma ve konuşma (gags), dokunma (ellere giydirilen parmaksız eldivenler, mittens) duyularının köreltilmesi şeklinde yapılır. Daha ileri uygulamalarında köle aynı zamanda bağlanarak hareket yeteneğinden mahrum edilir. Kulaklıklardan verilen sabit dalga boyuna sahip kısık ses (white noise) ile kölenin tabiri caizse dünya ile ilişiği kesilir. bunu deneyen kişiler bir süre sonra kütlesini kaybederek, havada yüzüyormuş (subspace durumu) gibi bir hisse kapıldığını söylerler (bu durumdaki kişilerin dikkatini dağıtacak bir etki ile -misal dürtmek- dünyaya geri düşmesi sağlanıyor sanırım :D ) Spanking: şaplak atma. kölenin el veya düz yüzeyi olan herhangi bir alet ile (fırça tersi, terlik, deriden veya tahtadan yapılan şaplaklar) kıçına vurulması. face slapping (tokat atma), chest slapping (göğüslerin tokatlanması), belly spanking (karına şaplak atılması), cock slapping (cinsel organa atılan şaplak) vb. oyunlar bu gruba girer. Stomping: ezmek. kölenin çıplak ayak veya spor ayakkabı, bot, çizme, krampon giyilerek üzerine basılması ve zıplanmasını içerir. çok dikkatli yapılması ve ağırlığın ayaklara dikkatli dağıtılması gerekir. kırıklara (ve bir iki yerde rastgelip okuduğuma göre sivri/ çivi topuklu ayakkabı giyerek mistresslik yapmaya çalışan bilinçsiz kadınlarca kölenin vücudunun delinmesine) sebebiyet verdiğinden TEHLİKELİDİR. Ayrıca food stomping (yiyecek ezme), animal stomping (küçük hayvanların ezilmesi, bu arkadaşların psikolojik durumlarını analiz edemiyorum) gibi çeşitleri de vardır. Teasing: kölenin cinsel haz alması için yapılan uygulamalara deniyor. orgasm control, humiliation, D/s oyunlarında kullanılır. Tickling, tickle play: gıdıklama. kölenin bağlanarak el, tüy, titreşim cihazları, electro cihazlar kullanılarak gıdıklanması. Doğrusu eziyet türü olarak da, ön sevişme öncesi yapılması durumunda da zevkli bir uygulama. genç bir kölenin kahkahalarını ve durmam için yalvarmasını duymak her zaman hoşuma gitmiştir. TT: tit torture. göğüs ucuna acı çektirme maksatlı uygulanan yöntemlerin genel adıdır. Urethral play: cathetherization. kateter kullanılarak kölenin cinsel organının ucundan sidik torbasına kadar steril bir elastik borunun sokulması. medical play, watersports oyunlarında kullanılıyor. idrar kanalının yırtılması, iltihaplanması, kanamaya yol açabileceğinden TEHLİKELİDİR. Watersports: ayrıca ws, golden shower, piss, pissing olarak da adlandırılır. Kısaca ürenin kullanıldığı oyunlardır. Aşağılamak maksatlı kölenin üzerine işenmesi, köleye içirilmesi gibi uygulamaları var. (meraklısı, meraklısına gitsin, benden uzak dursun lütfen) Whip: kırbaç, kırbaçlama. Worship: tapınma, hayran olma. Genel olarak her iki partnerin de fetişlerini anlatan terimdir. hayran olunan eşya adı ile birlikte anılır: foot worship (ayak hayranlığı), armpit worship (koltuk altı hayranlığı), boot worship (bot-çizme hayranlığı), cock worship (cinsel alet hayranlığı), body worship (vücut hayranlığı) vs. Kölenin belirlediği hayranlık için o cismi yalaması, öpmesi, koklaması ve bunları yaparken zevk duyması beklenir. Efendiler, sahip olduğkları fetişler için hayranlık duyulmasını beklerler: (botlarıma tapınılmasını isterim gibi)